ORIGINAL_BATTERY SONY

 แบตเตอรี่ ของแท้ SONY VGP-BPL18 VGP-BPS18 VGP-BPS18/B VGP-BPS18/S

BATTERY
ID: 003-SN12 สินค้าหมด
แบตเตอรี่ ของแท้ SONY VGP-BPL18 VGP-BPS18 VGP-BPS1

ID: 003-SN12 สินค้าหมด
 แบตเตอรี่ ของแท้ SONY VGP-BP30

BATTERY
ID: 003-SN11 สินค้าหมด
แบตเตอรี่ ของแท้ SONY VGP-BP30

ID: 003-SN11 สินค้าหมด
 แบตเตอรี่ SONY VGP-BPS35A

BATTERY
ID: 003-SN10 มีสินค้า
แบตเตอรี่ SONY VGP-BPS35A

ID: 003-SN10 มีสินค้า
 แบตเตอรี่ ของแท้ SONY VAIO VGP-BPL24 VGP-BPS24 VGP-BPSC24

BATTERY
ID: 003-SN09 สินค้าหมด
แบตเตอรี่ ของแท้ SONY VAIO VGP-BPL24 VGP-BPS24 VGP

ID: 003-SN09 สินค้าหมด
 แบตเตอรี่ ของแท้ SONY VAIO VGP-BPS21 VGP-BPL21 VGP-BPS21A สีดำ

BATTERY
ID: 003-SN08 สินค้าหมด
แบตเตอรี่ ของแท้ SONY VAIO VGP-BPS21 VGP-BPL21 VGP

ID: 003-SN08 สินค้าหมด
 แบตเตอรี่ ของแท้ SONY VGP-BPS9 VGP-BPS9A VGP-BPS9/B สีดำ

BATTERY
ID: 003-SN07 มีสินค้า
แบตเตอรี่ ของแท้ SONY VGP-BPS9 VGP-BPS9A VGP-BPS9/

ID: 003-SN07 มีสินค้า
 แบตเตอรี่ ของแท้ SONY VGP-BPS9 VGP-BPS9A VGP-BPS9/B VGP-BPS9/S สีเท่า

BATTERY
ID: 003-SN06 สินค้าหมด
แบตเตอรี่ ของแท้ SONY VGP-BPS9 VGP-BPS9A VGP-BPS9/

ID: 003-SN06 สินค้าหมด
 แบตเตอรี่ ของแท้ SONY VGP-BPS26 VGP-BPS26A VGP-BPL26

BATTERY
ID: 003-SN05 สินค้าหมด
แบตเตอรี่ ของแท้ SONY VGP-BPS26 VGP-BPS26A VGP-BPL

ID: 003-SN05 สินค้าหมด
 แบตเตอรี่ ของแท้ SONY  VGP-BPS22 VPC E-SERIES

BATTERY
ID: 003-SN04 มีสินค้า
แบตเตอรี่ ของแท้ SONY VGP-BPS22 VPC E-SERIES

ID: 003-SN04 มีสินค้า
 แบตเตอรี่ SONY VAIO VGP-BPS2 VGP-BPL2 SERIES สีดำ

BATTERY
ID: 003-SN03 มีสินค้า
แบตเตอรี่ SONY VAIO VGP-BPS2 VGP-BPL2 SERIES สีดำ

ID: 003-SN03 มีสินค้า
 แบตเตอรี่ ของแท้ SONY VGP-BPS13B/S VGP-BPS13A/B VGP-BPS13L VGP-BPS13

BATTERY
ID: 003-SN01 สินค้าหมด
แบตเตอรี่ ของแท้ SONY VGP-BPS13B/S VGP-BPS13A/B VG

ID: 003-SN01 สินค้าหมด
 แบตเตอรี่ ของแท้ SONY VGP-BPS13A/B VGP-BPS13A/S VGP-BPS13B/B VGP-BPS13 VGP-BPL13

BATTERY
ID: 003-SN02 สินค้าหมด
แบตเตอรี่ ของแท้ SONY VGP-BPS13A/B VGP-BPS13A/S VG

ID: 003-SN02 สินค้าหมด