พันทิพย์งามวงศ์วาน

  10.30-19.30 น.

ORIGINAL_ADAPTER LENOVO

ADAPTER
อแดปเตอร์ ของแท้ LENOVO 20V 2.0A หัว SQUARE USB 40W
ID:001-LE21
Add To Cart
ADAPTER
อแดปเตอร์ ของแท้ LENOVO 20V 3.25A หัว TYPE C 65W
ID:A1003
Add To Cart
ADAPTER
อแดปเตอร์ ของแท้ LENOVO 20V 2.25A หัว TYPE C 45W
ID:A1021
Add To Cart
ADAPTER
อแดปเตอร์ ของแท้ LENOVO 20V 8.5A หัว USB 170W
ID:A1034
Add To Cart
ADAPTER
อแดปเตอร์ ของแท้ LENOVO 5.0V 4.0A หัว 3.0*1.1MM 20W
ID:001-LE17
Add To Cart
ADAPTER
อแดปเตอร์ ของแท้ LENOVO 20V 3.25A หัว 4.0*1.7MM 65W
ID:A1026
Add To Cart
ADAPTER
อแดปเตอร์ ของแท้ LENOVO 20V 2.25A หัว 4.0*1.7MM 45W
ID:A1020
Add To Cart
ADAPTER
อแดปเตอร์ ของแท้ LENOVO 19.5V 7.7A 150W หัว 6.5*3.0
ID:001-LE14
Add To Cart
ADAPTER
อแดปเตอร์ ของแท้ LENOVO 20V 2.25A หัว USB 45W
ID:001-LE13
Add To Cart
ADAPTER
อแดปเตอร์ ของแท้ LENOVO 20V 6.75A หัว USB 135W
ID:A1002
Add To Cart
ADAPTER
อแดปเตอร์ ของแท้ LENOVO 19.5V 6.15A 120W หัว 6.5*3.0 FOR ALL IN ONE
ID:001-LE11
Add To Cart
ADAPTER
อแดปเตอร์ ของแท้ LENOVO 20V 3.25A หัว USB 65W
ID:A1027
Add To Cart
ADAPTER
อแดปเตอร์ ของแท้ LENOVO 20V 4.5A หัว USB 90W
ID:A1035
Add To Cart
ADAPTER
อแดปเตอร์ ของแท้ LENOVO 20V 3.25A หัว 65W 7.9*5.5
ID:001-LE07
Out of stock
ADAPTER
อแดปเตอร์ ของแท้ LENOVO 19.5V 6.15A 120 หัว 5.5*2.5 FRU:41A9734
ID:001-LE05
Add To Cart
ADAPTER
อแดปเตอร์ ของแท้ LENOVO 20V 4.5A 90W หัว 5.5*2.5
ID:001-LE04
Add To Cart
ADAPTER
อแดปเตอร์ ของแท้ LENOVO 20V 4.5A 90W หัว 7.9*5.5
ID:A1006
Add To Cart
ADAPTER
อแดปเตอร์ ของแท้ LENOVO 20V 3.25A 65W หัว 5.5*2.5
ID:001-LE02
Add To Cart