พันทิพย์งามวงศ์วาน

  10.30-19.30 น.

ORIGINAL_ADAPTER HP

ADAPTER
อแดปเตอร์ ของแท้ HP/COMPAQ 19.5V 10.3A 200W หัว 4.5*3.0MM
ID:A1018
Add To Cart
ADAPTER
อแดปเตอร์ ของแท้ HP/COMPAQ 19.5V 7.7A 150W หัว 4.5*3.0MM
ID:A1004
Out of stock
ADAPTER
อแดปเตอร์ ของแท้ HP/COMPAQ 19.5V 4.62A หัว 7.4*5.0MM 90W
ID:A1029
Add To Cart
ADAPTER
อแดปเตอร์ ของแท้ HP/COMPAQ 19.5V 2.31A 45W หัว 4.5*3.0MM
ID:001-HP15
Out of stock
ADAPTER
อแดปเตอร์ ของแท้ HP/COMPAQ 19.5 6.15A หัว 7.4*5.0MM 120W
ID:001-HP14
Add To Cart
ADAPTER
อแดปเตอร์ ของแท้ HP/COMPAQ 15V 1.33A 20W หัว USB 20PIN
ID:001-HP13
Add To Cart
ADAPTER
อแดปเตอร์ ของแท้ HP/COMPAQ 19.5V 3.33A 65W หัว 4.5*3.0MM
ID:A1032
Add To Cart
ADAPTER
อแดปเตอร์ ของแท้ HP/COMPAQ 19V 9.5A หัว 7.4*5.0MM 180W
ID:A1036
Add To Cart
ADAPTER
อแดปเตอร์ ของแท้ HP/COMPAQ 19.5V 6.15A 120W หัว 4.5*3.0MM
ID:001-HP11
Add To Cart
ADAPTER
อแดปเตอร์ ของแท้ HP/COMPAQ 19V 7.89A หัว 7.4*5.0MM 150W
ID:001-HP09
Out of stock
ADAPTER
อแดปเตอร์ ของแท้ HP/COMPAQ 19.5V 4.62A 90W หัว 4.5*3.0MM
ID:001-HP08
Add To Cart
ADAPTER
อแดปเตอร์ ของแท้ HP/COMPAQ 18.5V 3.5A หัว 7.4*5.0MM 65W
ID:001-HP07
Add To Cart
ADAPTER
อแดปเตอร์ ของแท้ HP/COMPAQ 18.5V 6.5A หัว 7.4*5.0MM 120W
ID:A1005
Add To Cart
ADAPTER
อแดปเตอร์ ของแท้ HP COMPAQ 19.5V 3.33A 65W หัว 4.8*1.7MM
ID:001-HP05
Add To Cart
ADAPTER
อแดปเตอร์ ของแท้  HP/COMPAQ 19V 4.74A หัว 7.4*5.0MM
ID:A1028
Add To Cart