IC_CHIP CPU

 CPU AMD EM2100ICJ23HM E1-1200

IC_CHIP CPU
ID: 013-AMD37 มีสินค้า
CPU AMD EM2100ICJ23HM E1-1200

 CPU AMD A4-3000 SERIES

IC_CHIP CPU
ID: 014-CPU069 สินค้าหมด
CPU AMD A4-3000 SERIES

 CPU AMD A6-4000 SERIES

IC_CHIP CPU
ID: 014-CPU068 สินค้าหมด
CPU AMD A6-4000 SERIES

 SR1YW INTEL MOBILE PENTIUM N3540

IC_CHIP CPU
ID: 014-067 สินค้าหมด
SR1YW INTEL MOBILE PENTIUM N3540

 SR1SE INTEL MOBILE PENTIUM N3520

IC_CHIP CPU
ID: 014-066 สินค้าหมด
SR1SE INTEL MOBILE PENTIUM N3520